Wel Advocaten

voor particulieren

voor bedrijven

voor instellingen

OVER WEL ADVOCATEN

Om ook uw kant van het verhaal goed naar voren te brengen en uw rechten te bewaken, staat Wel Advocaten u met raad en daad terzijde. Wij werken voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. Hoewel gevestigd in Breda bestrijkt ons werkgebied heel (West-)Brabant waaronder Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, maar ook Tholen.

Wel Advocaten is gespecialiseerd in de diverse rechtsgebieden die u terugvindt op deze website. Indien u een juridisch probleem hebt dat niet specifiek genoemd wordt, kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Op dat moment krijgt u een advies of wij u van dienst kunnen zijn of dat u zich beter kunt wenden tot een collega-advocaat.
Het spreekt voor ons voor zich dat wij u altijd van een deskundig en eerlijk advies voorzien en daarin aangeven wat uw mogelijkheden zijn. Ook als dit in eerste instantie niet de gewenste uitkomst is.

Of het nu gaat om bemiddeling bij persoonlijke geschillen, duidelijkheid scheppen in het woud aan regels of ingewikkelde zakelijke processen: wij helpen u op praktische en begrijpelijke wijze.

Over Michiel van Woensel
Recht en rechtvaardigheid gaan niet altijd samen. Dat was jaren geleden mijn motivatie om aan een studie Rechten te beginnen. In 2008 ben ik beëdigd als advocaat. Ik heb inmiddels een aardige staat van dienst bij verschillende werkgevers en sinds 1 juni 2015 ben ik gestart als zelfstandig advocaat.

06 – 54 31 72 84 | michiel@weladvocaten.nl | Vind mij op LinkedIn

Over Nathalie van Luijk
Ik wil mensen op duidelijke en begrijpelijke wijze helpen in het oerwoud van regelgevingen en hen juridisch bijstaan in een vaak uiterst rumoerige periode. Daarbij vind ik laagdrempeligheid van groot belang. In 2008 ben ik cum laude afgestudeerd en vervolgens beëdigd als advocaat. Per 1 oktober 2015 ben ik gestart als zelfstandig advocaat. Naast mijn werk als advocaat kan ik door de rechtbank tot bijzondere curator worden benoemd in casussen met minderjarigen.

06 – 86 88 81 48 | nathalie@weladvocaten.nl | Vind mij op LinkedIn

PARTICULIEREN

Personen- en familierecht
Bij echtscheidingen en andere familiezaken spelen emoties vaak een grote rol. Een deskundig advies is in deze situaties van groot belang. Graag adviseren we u voortijdig zodat u grotere conflicten en mogelijk een gerechtelijke procedure kunt voorkomen. Wel Advocaten kan u bijstaan in zaken die te maken hebben met echtscheiding, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, omgang, alimentatie, gezag, afstammingszaken, curatele en beschermingsbewind.

Jeugdrecht
Wel Advocaten houdt zich bezig met jeugdrechtzaken als ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing maar ook met het bijzonder curatorschap van minderjarigen.  Daarnaast staan wij minderjarigen bij als zij verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit.

Arbeidsrecht
Als u een conflict heeft met uw werkgever, probeert u dat uiteraard eerst onderling op te lossen. Wanneer dit niet of niet meer lukt, is het raadzaam om iemand van buitenaf in te schakelen. Wel Advocaten kan u helpen met ondersteuning bij onder andere een dreigend ontslag, afwikkeling van een dienstverband en primaire/secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sociale zekerheidsrecht
Het sociale zekerheidsrecht is een vangnet dat ervoor zorgt dat u niet geheel zonder inkomen zit als u werkloos raakt, ziek bent of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard. Wel Advocaten ondersteunt u bij conflicten op dit gebied. Denk hierbij aan problemen met de ziektewet of uitkeringen zoals Wet Werk en Bijstand (WWB) en arbeidsongeschiktheid (WIA en Wajong).

Schuldsanering (WSNP)
U heeft schulden en weet niet meer hoe u die moet aflossen, of u heeft geen geld meer om al uw schulden af te lossen. Wellicht dat u om die redenen gebruik maakt of wilt blijven maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wel Advocaten kan u bijstaan als u niet wordt toegelaten tot de WSNP, wanneer deze tussentijds wordt beëindigd of na een beëindiging zonder schone lei.

Bestuursrecht
Achter uw huis komt een drukbezocht winkelcentrum, de aanvraag van uw eigen vergunning verloopt niet helemaal soepel, u vreest planschade door een aanpassing in het bestemmingsplan. Allemaal zaken waarbij u juridische bijstand kunt gebruiken. Wel Advocaten ondersteunt u bij geschillen met de (lokale) overheid over negatieve besluiten of afwijzing van aanvragen.

Huurrecht
Zowel huurders als verhuurders hebben rechten én plichten. Omdat de wetgeving op deze gebieden niet altijd even helder is, liggen misverstanden en meningsverschillen op de loer. Wel Advocaten kan u bijstaan als u bijvoorbeeld wordt bedreigd met uitzetting, in een situatie zit van mogelijke ontruiming, problemen hebt met de aansprakelijkheid van verhuurder of een geschil heeft over de borg.

Contractenrecht
U kunt Wel Advocaten inschakelen als er een conflict is over de inhoud of uitwerking van een contract. Dit kunnen contracten zijn op allerlei gebied, waaronder contracten bij de aankoop van goederen of onroerende zaken. Of bijvoorbeeld als u zaken heeft gedaan met een bedrijf dat zijn afspraken niet nakomt.

Strafrecht
U wordt verdacht van een strafbaar feit. Of u terecht of onterecht als verdachte wordt gezien: in beide gevallen kan een strafprocedure grote gevolgen hebben. Wel Advocaten staat u terzijde om uw kant van het verhaal goed naar voren te brengen en uw rechten te bewaken. We behandelen de meest uiteenlopende strafzaken zoals mishandeling, vernieling, diefstal, moord, fraude en drugsgerelateerde delicten. Wel Advocaten verleent deze bijstand ook aan minderjarigen.

Vreemdelingen- en asielrecht
U kunt een beroep op Wel Advocaten doen als u bijvoorbeeld problemen ondervindt omtrent het verkrijgen of behouden van een verblijfs- of werkvergunning, of als u uw buitenlandse partner naar Nederland over wilt laten komen. Wel Advocaten behandelt ook asielzaken.

  • Bij echtscheiding en beëindiging samenwoning
  • Bij gezag, omgang, alimentatie
  • Bij boedelscheiding
  • Bij (nakoming) echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan
  • Bij vervangende toestemming bijvoorbeeld paspoort of schoolkeuze
  • Bij afstamming
  • Voor curatele, bewind en mentorschap

  Personen- en familierecht

  • Bij strafprocedures
  • Voor het bewaken van uw rechten
  • Bijstand aan minderjarigen
  • Ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing


  Jeugdrecht

  • Bijstand bij problemen met een ontslagzaak
  • Bijstand bij problemen met ziektewet
  • Bijstand bij problemen met arbeidsongeschiktheid

  Arbeidszaken

  • Voor problemen met WWB, WIA / arbeidsongeschiktheid of ziektewet

  Sociale zekerheidsrecht

  • In geval van (hoger beroep tegen een) afwijzing aanvraag, tussentijdse beëindiging of beëindiging zonder schone lei

  Schuldsanering (WSNP)

  • Bij geschillen met (lokale) overheid
  • Afwijzingen van aanvragen


  Bestuursrecht

  • Voor huurders en verhuurders
  • Bijstand bij dreiging uitzetting of ontruiming


  Huurrecht

  • Bij conflict over uitleg van een overeenkomst /afspraak


  Contractenrecht

  • Bijstand bij verdenking van fraude
  • Bijstand bij overtreding van de milieuwetgeving


  Strafrecht

  • Bij problemen met een verblijfs- of werkvergunning
  • Hulp bij problemen wanneer uw buitenlandse partner naar Nederland komt
  • Ook voor asielzaken

  Vreemdelingen- en asielrecht

BEDRIJVEN

Arbeidszaken
Het arbeidsrecht is complex en omvangrijk. De belangen die voor werkgever en werknemer op het spel staan, zijn altijd groot en ingrijpend. Wel Advocaten staat u bij als u problemen ondervindt met bijvoorbeeld verweer bij een ontslagzaak of bij procedures omtrent ziektewet of arbeidsongeschiktheid.

Huurzaken
De verhuurder en huurder van een bedrijfsruimte kunnen grotendeels zelf bepalen hoe de huurovereenkomst eruit ziet. Daarnaast heeft de huurder van een bedrijfsruimte minder wettelijke bescherming dan de huurder van een woonruimte. Als uw bedrijf als huurder of verhuurder in een conflictsituatie terecht komt, staat Wel Advocaten u terzijde.

Contracten/algemene voorwaarden
Uw bedrijf sluit regelmatig of misschien wel elke dag overeenkomsten af. Wel Advocaten kan u helpen als er desondanks een geschil ontstaat over betalingen, levertijd, transport, garantie of andere problemen bij aan- en verkoop.

Vreemdelingenzaken
Heeft u als bedrijf moeite om personeel buiten de EU aan te trekken, of heeft u te maken met personeel dat niet de juiste vergunning had om bij u aan de slag te gaan? Deze en overige problemen die met Wet Arbeid Vreemdelingen zaken (WAV) te maken hebben, behandelt Wel Advocaten voor u.

Strafrecht
Ondernemingen kunnen net als natuurlijke personen te maken krijgen met het strafrecht. De impact van een strafrechtelijke verdenking en/of veroordeling is groot. Wel Advocaten kan u bijstaan in het geval van verdenking van fraude of overtreding van de milieu- en/of economische wetgeving.

  • Bijstand bij problemen met een ontslagzaak
  • Bijstand bij problemen met ziektewet
  • Bijstand bij problemen met arbeidsongeschiktheid

  Arbeidszaken

  • Voor huurders en verhuurders
  • Bijstand bij dreiging uitzetting of ontruiming


  Huurrecht

  • Bij geschillen over gemaakte afspraken

  Contracten

  • Bij problemen met de Wet Arbeid Vreemdelingen
  • Vergunning voor buitenlands personeel

  Vreemdelingenzaken

  • Bijstand bij verdenking van fraude
  • Bijstand bij overtreding van de milieuwetgeving

  Strafrecht

TARIEF

Wel Advocaten behandelt zowel zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand als op betalende basis.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u lezen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van de eigen bijdrage is. Uitgangspunt is dat kosteloos gecontroleerd wordt of u hiervoor in aanmerking komt.

Wel Advocaten hanteert voor elke andere casus in beginsel een uurtarief van € 145,00 (exclusief BTW). Afhankelijk van de aard en de urgentie van de zaak, kan er van dit uurtarief worden afgeweken.
De kosten zullen vanzelfsprekend vooraf met u besproken worden.

Gratis inloopspreekuur
Iedere eerste zaterdag van de maand heeft Wel Advocaten tussen 9.00 – 11.00 uur een gratis inloopspreekuur.
Tijdens dit spreekuur kunt u ons vrijblijvend een casus voorleggen.
Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u zich telefonisch of via e-mail aanmelden.